Audyt finansowy – czym jest?

Audyt finansowy to uproszczona nazwa badania, jakie wykonywane jest w sposób kompleksowy. Ma on za zadanie przedstawienie w sposób właściwy sytuacji majątkowej oraz finansowej danej jednostki. Tego typu badaniem zajmuje się biegły rewident, który jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie badania. Sytuacja finansowa konkretnej osoby powinna być przedstawiona bardzo dokładnie i rzetelnie. Osoba, pełniąca tę funkcję, musi więc sprawdzać dokumenty, stan majątku oraz finansowy, w jakim znajduje się dana osoba. Wszelkie te praktyki przeprowadzane są w celu ustalenia, czy dana osoba dostarczyła prawidłowych danych do urzędu. Audyt finansowy jest więc badaniem koniecznym do wykonania. Warto wiedzieć, na jakich zasadach odbywa się takie badanie i co może nam ono dać.

Z czym najczęściej się kojarzy takie badanie?

Jak powszechnie wiadomo, typ badania jakie wykonywane jest przez biegłego rewidenta, ma na celu dostarczenie wszelkich informacji na temat tego, czy dana osoba złożyła prawidłowe informacje na temat swojego majątku oraz stanu finansowego. Badanie to zapobiega licznym oszustwom. Pełni ono bowiem funkcję kontroli. To właśnie z kontrolą kojarzy się nazwa całego procesu, jakim jest audyt finansowy. Biegli rewidenci wywiązują się ze swoich zadań w sposób systematyczny i rzetelny, dzięki czemu wszystkie podawane przez nich informacje są prawdziwe. Poza tym, audyt finansowy często kojarzy się źle – jest to jedynie potwierdzenie, czy złożone przez nas sprawozdanie finansowe jest zgodne z prawdą.

Jakie przybytki są najważniejsze do skontrolowania?

usługi audytorskie, audyt finansowyPrzede wszystkim, wszelkimi miejscami, na które należy zwrócić szczególną uwagę, są banki. Dodatkowo, można wspomnieć o zakładach ubezpieczeń czy spółdzielczych kasach oszczędnościowych. Wszelkie miejsca takie jak spółki czy organizacje, które zajmują się funduszami emerytalnymi itp., muszą zostać sprawdzone z najwyższą dokładnością. Miejsca takie bowiem funkcjonują dzięki obrotom potężnymi pieniędzmi. Kontrolowanie ich jest więc wymagającym zadaniem dla biegłego rewidenta. Wszystkie informacje, które zawarte zostały w sprawozdaniu, muszą zostać zweryfikowane. Biegli rewidenci, których zadaniem jest sprawdzanie takich sprawozdań, są więc postawieni przed trudnym zadaniem.

Kto się zajmuje wykonywaniem badań?

Wykonywaniem tego typu badań zajmuje się osoba zwana biegłym rewidentem. Jest to osoba pełniąca te funkcję w celu dokonywania licznych weryfikacji dokumentów, w których zawarte są wszelkie informacje dotyczące majątku oraz sytuacji finansowej danej osoby. Badanie, jakie przeprowadza audyt finansowy, musi zostać wykonane dokładnie i rzetelnie. Audyt jest osobą, która działa dla dobra państwa i jego budżetu. Konieczność wykonywania tego typu badań jest ściśle związana z budżetem państwowym. Osoby, które posiadają liczniejsze majątki i spółki lub są właścicielami innego typu firm, muszą szczególnie dokładnie dokonywa wszelkich sprawozdań.


Osoby zainteresowane zleceniem profesjonalnego audytu finansowego zapraszamy do korzystania z oferty firmy z Wrocławia: http://madg-rachunkowosc.pl/audyt-wroclaw/.