Od czego zależy wysokość alimentów?

W momencie, gdy para małżonków decyduje się na rozwód, stoi przed nimi wiele spraw do uregulowania. Ta ilość zależy od wybranej formy rozwodu, z orzekaniem o winie czy też nie. W każdym razie potrzebny jest podział majątku, jeśli nie było zapisu o rozdzielności majątkowej. Ustalenia prawa do opieki nad dziećmi i obowiązek alimentacyjny.

Jeśli chodzi o alimenty sprawa jest regulowana przez sąd. On wyznacza wysokość świadczeń na wychowanie dziecka, jakie musi ponosić każde z rodziców. Nieco inaczej jest z wnoszeniem pozwu o wyznaczenie alimentów.

Kto wnosi pozew?

Pozew o rozwód jest wnoszony w przypadku, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego gdzie rodzice żyłą w rozłączeniu lub gdy rodzice są w separacji. Wtedy jedno z rodziców, u którego przebywa dziecko może starać się o przyznanie alimentów.

W pozwie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Oznaczenie sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda lub dziecka, w którego imieniu występujemy
 • Kwota żądanych alimentów i dzień, do którego mają być wnoszone
 • Wniosek o nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności
 • Uzasadnienie udowadniające, że pozwany będzie w stanie płacić żądaną kwotę
 • Opis własnej sytuacji majątkowej i pozwanego
 • Wyliczenia dotyczące wydatków ponoszonych na dziecko poparte odpowiednimi dokumentami(zaświadczenia o zarobkach) i rachunkami

Sąd po wnikliwym rozpatrzeniu pozwu wyda decyzję. Może się zdarzyć, że odrzuci wniosek. Jeśli jednak tak się nie stanie, przyzna alimenty.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów uzależniona jest od trzech czynników:

 1. Usprawiedliwione potrzeby dziecka. Są to potrzeby, które zapewniają dziecku normalne warunki do życia, czyli mieszkanie, odzież, wyżywienie, lekarstwa w razie choroby.
 2. Możliwości zarobkowe rodzica. Mamy tu do czynienia z zarobkami rodzica obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym. To nie wszystko, są to też dochody, jakie rodzic mógłby osiągnąć dołożywszy wszelkich starań i dzięki wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji.
 3. Osobiste starania dołożone przez pozwanego do wychowania dziecka. Jeśli rodzic, od którego wymaga się alimentów bierze czynny udział w wychowywaniu dziecka może liczyć na mniejsze alimenty. Jeśli jednak nie utrzymuje z dzieckiem kontaktu jest to argument przeciw niemu.

Wiemy już wszystko o wysokości alimentów

Jeśli małżeństwo zakończyło się rozwodem, sąd ustala wysokość świadczeń dla obu małżonków. Inaczej sprawa wygląda, kiedy jedno z rodziców pozywa drugie.

W takim wypadku wysokość alimentów zależy od trzech czynników.

 • Usprawiedliwionych potrzeb dziecka,
 • możliwości zarobkowych rodzica,
 • zaangażowania w wychowanie dziecka.

Sąd bierze też pod uwagę kwotę podaną w pozwie. Na tej podstawie analizuje pozew i wydaje decyzję odnoście kwoty alimentów.

Źródło: http://www.kancelaria-prawnicy.pl/alimenty.html