Czym zajmuje się rzeczoznawca?

Rzeczoznawca majątkowy to jeden z zawodów regulowanych, czyli do jego wykonywania niezbędny jest stosowny certyfikat, uzyskany na skutek napisania egzaminu kończącego proces szkolenia na rzeczoznawcę. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest także posiadać wyższe wykształcenie, czyli tytuł magistra.

Co  wchodzi w zakres obowiązków rzeczoznawcy majątkowego?

W zakres obowiązków rzeczoznawcy majątkowego wchodzi wiele obowiązków ze sfery finansowej, a konkretniej sporządzanie wycen różnego rodzaju dóbr – gruntów, samochodów, mieszkań etc.

rzeczoznawca majatkowy

Rzeczoznawca majątkowy sporządza wycenę gruntów zarówno tych zabudowanych, jak i tych niezabudowanych. Wyznacza również cenę budynków, takich jak domy mieszkalne, mieszkań a także lokali usługowych, to jest sklepów, szpitali, restauracji i tak dalej. Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się też prowadzeniem wyceny obiektów zabytkowych, na przykład stare kamienice, pałace, oraz obiektów turystycznych, na przykład muzea. Dodatkowo określa cenę gruntów uprawnych, czyli wszelkiego rodzaju pól, oraz leśnych. Wyznacza też cenę ruchomych dóbr finansowych, takich jak auta, rowery, motocykle, traktory, ciągniki, pługi, samoloty, drony, wraz z ich wyposażeniem, czyli na przykład w przypadku aut radio, głośniki, foteliki dla dzieci, i tym podobne.

Jakie obowiązki ma rzeczoznawca?

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest przestrzegania wielu obowiązków, pod groźbą utraty prawa wykonywania zawodu. Jednym z takich obowiązków jest wykonywanie wszystkich obowiązków zawodowych z poszanowaniem dotyczącego prawa oraz z poszanowaniem standardów zawodowych. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierować się zasadą bezstronności w procesie wyznaczania wartości nieruchomości. Dodatkowo, rzeczoznawca majątkowy musi ciągle doskonalić się zawodowo, aktualizując swoją wiedzę z zakresu obowiązującego prawa jak i z zakresu metodyki procesu przeprowadzania wyceny nieruchomości. Ponadto rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej, i nie ujawniania nikomu szczegółów prowadzonych przez siebie wycen, chyba, że na specjalny wniosek służb ścigania. W każdym innym ujawnianie szczegółów swojej pracy jest bezwzględnie niedozwolone. Kolejnym obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego jest konieczność posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi w Polsce posiadający prawo wykonywania zawodu są wpisany w ogólnodostępny rejestr, który nazywa się Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych. Jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem internetu, dlatego warto sprawdzić, czy osoba która ma dokonać dla nas wyceny jakiejś nieruchomości, faktycznie jest dyplomowanym rzeczoznawcą majątkowym. Jeżeli jest, to znajduje się on w wyżej wymienionym rejestrze. Jeżeli zaś nie, to mamy do czynienia z osobą usiłującą nas oszukać.