ISO 14001 a ograniczenie kosztów funkcjonowania organizacji

Norma ISO 14001:2015 odnosząca się do Systemów Zarządzania Środowiskowego może przynieść organizacji wiele korzyści w zakresie przystosowywania się do rosnących wymagań odnośnie bezpieczeństwa ekologicznego. Od przedsiębiorstw wymaga się takiej optymalizacji działań i procesów, aby znacząco ograniczyć zagrożenia dla środowiska i korzystać z możliwości nowoczesnych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz materiałów pozyskiwanych ze zrównoważonych źródeł. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego z możliwością certyfikacji względem ISO 14001 nie wiąże się jednak wyłącznie z kwestiami wizerunkowymi i organizacyjnymi – wiele firm docenia możliwość ograniczenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w przemyślane i zrównoważone rozwiązania. Jak ISO 14001 wpływa na ograniczenie kosztów funkcjonowania organizacji?

ISO 14001 a możliwości ograniczenia kosztów przedsiębiorstwa

Norma środowiskowa ISO 14001 jest międzynarodowo uznanym standardem stworzonym na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu działania przedsiębiorstw i przemysłu na otaczające nas środowisko. Już od wielu lat kładziony jest coraz większy nacisk na:

  • eliminowanie zanieczyszczenia i produkcji odpadów,
  • zmniejszanie emisji spalin,
  • bardziej zrównoważone zarządzanie energią,
  • ograniczanie ryzyka wystąpienia awarii i katastrof środowiskowych.

Wdrożenie normy i działanie według opracowanego na jej podstawie Systemu Zarządzania Środowiskowego ma ułatwić organizacjom osiąganie takich celów.

Poprawa zarządzania środowiskowego i wdrażanie rozwiązań eliminujących ryzyko i ograniczających negatywny wpływ organizacji na środowisko ma swoje korzyści rozwojowe. Firma dąży do ciągłego doskonalenia poprzez korzystanie z coraz bardziej nowoczesnych, wydajnych systemów i procesów, często w efekcie ograniczając także koszty funkcjonowania organizacji.

ISO 14001

Oszczędności można zauważyć m.in. w momencie zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia ilości utylizowanych odpadów oraz ograniczenia ryzyka awarii i katastrof. Im lepsze zarządzanie zdarzeniami, tym mniejsza szansa kosztownej naprawy ich potencjalnych negatywnych skutków.

Dlaczego warto zdecydować się na wdrożenie ISO 14001?

W zakresie ogólnych korzyści z certyfikacji do ISO 14001 dla organizacji należy wymienić, poza redukcją kosztów utrzymania firmy, wszelkie korzyści wizerunkowe. Firmy zyskują sporą przewagę konkurencyjną mogąc pochwalić się uzyskanym certyfikatem od akredytowanej jednostki certyfikującej i posłużyć się nim zarówno przy podpisywaniu umów krajowych, jak i międzynarodowych. Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie odpowiedzialności środowiskowej przedsiębiorstw, posiadanie Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego o międzynarodową normę jest coraz częściej wymogiem dla przystępujących do przetargów czy rozmów o umowach na realizację produktów i usług.

Na wdrożenie normy ISO 14001 warto zdecydować się też ze względów czysto organizacyjnych i rozwojowych. Firmy, zarówno małe jak i duże mogą nauczyć się idei zrównoważonego rozwoju, rozsądnych inwestycji w innowacyjne rozwiązania i skutecznej redukcji ryzyka, uzyskując w ten sposób maksymalną równowagę pomiędzy minimalizacją wpływu na środowisko a zyskami firmy. Działania pro-ekologiczne były przez długi czas postrzegane jako nierentowne i kosztowne, jednak współcześnie nacisk na odpowiedzialność środowiskową jest coraz wyższy i opłacalność inwestycji w certyfikaty ISO 14001 coraz bardziej widoczna.

ISO 14001 szkolenie

ISO 14001: szkolenie pomoże przygotować się do wdrożenia normy

Na tym etapie należy zaznaczyć, że sama procedura wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego, dostosowania organizacji do nowych zasad działania, spełnienia wymogów międzynarodowej normy ISO 14001 i uzyskania oraz utrzymania certyfikacji jest długotrwała, kosztowna i skomplikowana. W procesie biorą udział wszystkie jednostki biorące udział w budowaniu przedsiębiorstwa – odpowiedzialność za spełnienie wymagań, prawidłowe wdrożenie systemu i stosowanie się do wymagań normy ponosi:

  • kierownictwo najwyższego szczebla,
  • pracownicy wyznaczeni do kontrolowania procesu wdrażania systemów,
  • audytorzy,
  • managerzy,
  • pojedynczy pracownicy, do których należało będzie dostosowanie się do nowych procedur i działanie w zgodzie z założeniami nowego programu.

Z uwagi n powyższe, przed wprowadzeniem zmian i opracowaniem dopasowanego do organizacji Systemu Zarządzania Środowiskowego warto przejść szkolenie z ISO 14001 przygotowane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas. Szkolenia takie mogą być kierowane do kierownictwa, zarządu, audytorów wewnętrznych lub pracowników, zapewniając solidne wprowadzenie w wymagania normy, pomagając zrozumieć jej założenia i umożliwiając sprawdzenie jakiego typu rozwiązania mogą zadziałać w określonym przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że norma ISO 14001 jest normą ogólną i nie przedstawia konkretnych kroków koniecznych do wdrożenia w firmie, a jedynie wytyczne ułatwiające skuteczne dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu działalności organizacji na środowisko.