Jak stworzyć własną firmę transportową?

Transport to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce, ale i na całym świecie. Jest to spowodowane głównie tym, że transport jest niezbędny praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, przez co jej postęp wymusza na tej branży rozwój. Z tego względu, założenie własnej firmy transportowej może być bardzo opłacalnym rozwiązaniem.

Czym jest firma transportowa i czym się zajmuje?

Firma transportowa to działalność, której głównym celem jest przewóz lądowy różnych towarów i innych ładunków, pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów, składającymi się z samochodowego i przyczepy lub naczepy. W ramach prowadzenia takiego przedsiębiorstwa, jego właściciel może również świadczyć usługi pośrednictwa przy przewozie różnych rzeczy.

Firmy transportowe mogą prowadzić transport i spedycję na terenie kraju, ale także działać międzynarodowo, co obecnie jest znacznie ułatwione dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Aktualnie coraz więcej ludzi i firm potrzebuje usług transportowych, z tego względu branża ta tak prężnie się rozwija i na rynku powstają coraz to nowsze firmy świadczące usługi w tym zakresie.

Pomimo że sam koszt założenia i prowadzenia takiej firmy często jest bardzo wysoki, to warto pamiętać również o tym, że dochód, jaki można uzyskać z tego typu działalności również może być bardzo duży. Warunkiem, aby tak się stało, jest wyłącznie odpowiednie prowadzenie firmy i stawianie na innowacje, dotarcie do klienta oraz stały rozwój.

Wstępne wymagania dotyczące założenia i prowadzenia firmy transportowej

Założenie własnej firmy transportowej może być bardzo opłacalnym rozwiązaniem, jednak warto pamiętać, że tego typu działalność w zakresie transportu towarów, a także pośrednictwa przy przewozie rzeczy, to działalność regulowana.

Oznacza to, że prowadzenie tego typu firmy wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych warunków i uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz licencji, które pozwolą mu na przewóz towarów w kraju oraz za granicą.

Ponadto osoby planujące założenie takiej działalności nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe, a także przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów czy też ochronie środowiska. Nie mogą to być również osoby objęte zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Każdy przedsiębiorca, który chce założyć własną firmę transportową, powinien posiadać:

  • stałą i rzeczywistą siedzibę firmy,
  • certyfikat kompetencji zawodowych,
  • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • licencję wspólnotową lub licencja do wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • zdolność finansową, która pozwoli mu na płynność w prowadzeniu firmy.

Odpowiednia licencja oraz certyfikat kompetencji zawodowych są również niezbędne w przypadku, gdy przedsiębiorca chce świadczyć usługi tylko w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Jak założyć firmę transportową?

Warto pamiętać, że prowadzenie stworzenie takiej działalności, czyli obsługa transportu, nie jest łatwą sprawą i warto odpowiednio do tego się przygotować.

Pierwszym krokiem do założenia własnej firmy transportowej jest oczywiście zarejestrowanie działalności gospodarczej o określonej formie prawnej. Firmę w tej branży można prowadzić jako jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDE lub też w formie spółki. Wybór formy prawnej zależy od bardzo wielu czynników i powinien być dobrze przemyślany, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia. Późniejsza zmiana jest oczywiście możliwa, jednak wiąże się to z dodatkowymi formalnościami i kosztami, których lepiej uniknąć.

Kolejną ważną sprawą jest wybór formy opodatkowania firmy. Może to być opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy lub też ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podczas rejestracji firmy transportowej konieczne jest także wskazanie przedmiotu działalności, czyli numeru PKD. W przypadku działalności transportowej jest to numer 49.41.Z – transport drogowy towarów.

Oprogramowanie do faktur

Rejestrując działalność gospodarczą, należy również wskazać jej rzeczywistą siedzibę. Niezbędne jest więc dysponowanie odpowiednim lokalem, w którym prowadzona będzie ta działalność. Po spełnieniu wszystkich tych wymagań, uzyskaniu stosownych pozwoleń, licencji i certyfikatów oraz opłaceniu wszelkich koniecznych opłat, można założyć własną firmę transportową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.