Kiedy warto skorzystać z pomocy rewidenta ?

Część podmiotów jest zobligowana przez polskie prawo, by swoje sprawozdanie finansowe poddać analizie i opiniowaniu przez biegłego rewidenta. W takiej sytuacji musimy go zatrudnić. Jednak dla wielu firm i instytucji niezobowiązanych prawnie do zatrudnienia rewidenta taka współpraca może być niezwykle korzystna. Kiedy warto zgłosić się do biegłego rewidenta?

W jakich sytuacjach pomoże nam biegły rewident?

Biegły rewident może nam pomóc w bardzo wielu działaniach. Przede wszystkim będzie nas wspierać w poprawnym sformułowaniu sprawozdania finansowego, ale nie tylko. Może również opracować strategię podatkową i zweryfikować procedury wewnętrzne tak, aby były jak najbardziej efektywne i poprawne. Będzie on w stanie odnieść się do wielu spraw, które wpływają bezpośrednio i pośrednio na konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa. Dokona on też dokładniej inwentaryzacji naszych aktywów i przeprowadzi audyt. Dzięki tym wszystkim działaniom dokładnie będziemy znali stan naszej firmy i łatwiej będzie nam podjąć konkretne działania.

biegły rewident Wrocław
Skorzystaj z usług biegłego rewidenta- MADG Rachunkowość z Wrocławia

Kiedy najlepiej zatrudnić biegłego rewidenta?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ustawa o rachunkowości nie wyznacza konkretnego terminu, w którym musimy go wytypować więc ostateczna decyzja należy do nas. Jednak zwlekanie z nią nie jest dobrym pomysłem, ponieważ od tego, kiedy dokonamy wyboru, zależą możliwości jego działania.

Inwentaryzacja wszystkich aktywów rozpoczyna się nie wcześniej niż przed początkiem ostatniego kwartału roku i należy ją zakończyć do piętnastego dnia roku następnego. Z tego względu biegłego rewidenta najwięcej firm zatrudnia w październiku, listopadzie bądź nawet grudniu. Nie jest to najlepsza strategia. Przede wszystkim powinniśmy zatrudnić rewidenta odpowiednio wcześniej, aby miał odpowiednią ilość czasu na swoją pracę. Jeżeli chcemy, aby jego praca była kompleksowa i planujemy go zaangażować w więcej działań niż sama inwentaryzacja zatroszczmy się o to, by miał on odpowiednio dużo czasu. W krytycznych sytuacjach może się okazać, że najlepsi specjaliści pod koniec roku mają już zapełniony grafik i nie możemy liczyć na ich wsparcie.

Jak najlepiej wybrać biegłego rewidenta?

Podstawą wyboru specjalisty są oczywiście jego uprawnienia. Biegły rewident powinien być wpisany do rejestru, dobrze, abyśmy mogli na jego stronie sprawdzić numer. Ważne też, żeby był to podmiot wpisany na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Jednak to są jedynie podstawy potwierdzające uprawnienia.

biegły rewidentWybierając rewidenta weźmy pod uwagę jego doświadczenie, wiedzę ekspercką, standard usług i dostęp do najnowszych technologii stosowanych w branży. Dzięki temu zyskamy pewność, że jego usługi stoją na najwyższym poziomie. Zajrzyjmy na jego stronę i przeczytajmy o jego kompetencjach. Wszelkie dodatkowe uprawnienia będą świadczyć na jego korzyść, jak chociażby członkostwo w międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalnych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

W zależności od specyfiki działalności naszej firmy nasze potrzeby mogą być inne. Zazwyczaj interesują nas polskie przepisy, niejednokrotnie jednak zdarza się, że konieczna jest znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Zawsze upewnijmy się, że osoba, którą zatrudniamy będzie je znała.

Ostateczną decyzję podejmujemy po rozmowie. Najlepiej skontaktować się z danym rewidentem i omówić naszą sytuację. Skoncentrujmy się na naszych oczekiwaniach i potrzebach, zadajmy kluczowe pytania i ustalmy kształt ewentualnych działań. Dzięki takiej szczerej, niezobowiązującej rozmowie łatwiej będzie nam podjąć decyzję o współpracy.