Licencja zarządcy nieruchomości – jak ją zdobyć?

W ramach ustawy o “uwalnianiu zawodów”, z 2013 roku zdobywanie licencji zarządcy nieruchomości nie jest już absolutną koniecznością, lecz bez wątpienia podnosi poziom zaufania i szansę na zdobycie posady.

Czym właściwie jest licencja zarządcy nieruchomości i do czego upoważnia? Jak ją zdobyć i jakie są koszty?

Czym jest licencja zarządcy nieruchomością?

Licencja jest dokumentem poświadczającym kwalifikacje do administrowania budynkiem. W ramach obowiązków zarządcy zawiera się m.in.:

 • analiza rynku,
 • ustalanie wysokości czynszu,
 • realizacja strategii marketingowej,
 • określenie wydatków na bieżące sprawy związane m.in. z remontami lub likwidacją usterek.

Do czego upoważnia zdobycie licencji?

Licencjonowany zarządca nieruchomości może zlecać przeprowadzanie kontroli stanu technicznego budynku, wraz z określeniem zasad ich przebiegu. Ponadto do zadań zarządcy należy także reprezentowanie członków wspólnoty mieszkaniowej w instytucjach zewnętrznych, a także zawieranie umów z firmami zewnętrznymi i troska o bezpieczeństwo obiektu.

Jak zdobyć licencję?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie licencji jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, odpowiedzialna również za przeprowadzanie kursów praktycznych. Licencja taka jest rejestrowana w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Osoby starające się o licencję zarządcy nieruchomości są zobowiązane odbyć egzamin, są jednak przypadki, w których ustawa zwalnia z konieczności odbycia kursu i egzaminu. Kto nie musi odbywać kursu i egzaminu?

 • Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nimi.
 • Osoby, które odbyły kierunkowe studia wyższe w latach 2008-2013 i mają na swoim koncie praktykę zawodową.

Jakie są koszty uzyskania licencji zarządcy nieruchomości?

Dużo zależy oczywiście od tego, czy konieczne jest przystąpienie do egzaminu, czy też nie. W trybie zawierającym egzamin, koszt licencji może wynosić do 300 zł (210 koszty egzaminu i 90 zł koszt wydania licencji), zaś w przypadku, podjęcia starań o licencję bez egzaminu, cena jej uzyskania może zaczynać się już od 150 złotych.

Jeśli jednak doliczymy tutaj koszty pójścia na kurs, ceny mogą być już bardzo różne. Kurs może kosztować zarówno ok. 400 złotych, jak i ponad 1000 zł. Dużo zależy od tego, ile będzie on trwał. Kursy w formie weekendowej mogą odbywać się np. przez 3 miesiące.

Czy warto wyrobić licencję?

Nie jest ona dziś absolutnie konieczna, lecz trudno zaprzeczyć temu, że dużo większe zaufanie budzi osoba posiadająca stosowne kwalifikacje i gruntowne wykształcenie, niż ta, która przystąpiła do zarządzania budynku bez niezbędnego przygotowania.

Jakie cechy powinien mieć dobry zarządca nieruchomości?

Nie każdy nadaje się do pełnienia obowiązków zarządcy. Jeśli jednak masz niżej wymienione cechy, masz całkiem duże szanse na to, by sprawdzić się na tego typu stanowisku.

 • sprawna organizacja pracy,
 • skuteczna komunikacja z innymi,
 • wysoka znajomość przepisów prawa związanych m.in. z administrowaniem nieruchomościami,
 • umiejętność zdobywania informacji,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • dyspozycyjność,
 • wiedza z zakresu budownictwa i księgowości,
 • mobilność,
 • skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

licencja zarządcy nieruchomością

Zarządca nieruchomości Grudziądz – czy warto zdecydować się na outsourcing?

Powierzanie administrowania nieruchomością firmom zewnętrznym to coraz częstsze rozwiązanie, dzięki któremu można zaoszczędzić mnóstwo czasu i stresu. Jeśli poszukujesz zarządcy nieruchomości w Grudziądzu zdecyduj się na firmę, która specjalizuje się m.in. we wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania nieruchomością.

Warto przy tym zwrócić uwagę na nowoczesne podejście do kwestii realizowania obowiązków związanych z administrowaniem budynku. Jedną z nich jest wykorzystanie aplikacji mobilnej, dzięki której możesz z każdego miejsca udzielić lub otrzymać informacje związane z sytuacją finansową wspólnoty, zapoznać się z treścią aktualnych ogłoszeń, oddać głos w przeprowadzanych ankietach, zgłaszać awarie lub też wprowadzić aktualny stan licznika.