Ogłoszenie upadłości – wyjaśniamy ten proces

W grudniu 2014 roku ówczesny rząd przyjął interesującą nowelizację ustawy, która powstała w lutym 2003 roku. Ustawa dotycząca prawa upadłościowego została bardziej zliberalizowana, co przyczyniło się do wzrostu liczby konsumentów, którzy – jako dłużnicy – postanowili ogłosić swoją niewypłacalność i przejść przez proces upadłości konsumenckiej, która w teorii pozwala im przywrócić dawną funkcjonalność na rynku i komfort bycia osobą, która faktycznie pozbawiona jest długów.

Wielokrotny wzrost liczby osób, które podejmują się rozpoczęcia procesu upadłościowego to z pewnością sukces nowelizacji prawa upadłościowego. Aby rozpocząć proces o ogłoszenie upadłości należy złożyć wniosek oraz wnieść opłatę, która została zapisana w odpowiednim artykule ustawy. Warto również zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami, które należy spełnić aby mogło w ogóle dojść do rozpoczęcia procesu upadłościowego. O tym, czy można ogłosić upadłość decydować będzie sąd rejonowy, do którego administracyjnie należy adres zameldowania dłużnika.

Najważniejszym warunkiem jest oczywiście posiadanie polskiego obywatelstwa oraz stałego miejsca zamieszkania, które znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Drugim istotnym warunkiem jest bycie konsumentem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest przedsiębiorcą. Możliwe jest jednak prowadzenie działalności gospodarczej ale nie dalej niż na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Kolejny warunek, to naturalnie bycie konsumentem niewypłacalnym. Taką osobą jest ktoś, kto nie może uiścić stałych opłat, których spłaty podjął się w przeszłości – czynniki o tym decydujące mogą być naturalnie zróżnicowane, ale liczy się sam fakt niemożnością spłaty konkretnych zobowiązań.

Upadłość konsumencka

Sąd sprawdzi także czy dłużnik celowo nie dopuścił się niespłacania zobowiązań, konsumentem, który ogłosi swoją upadłość nie może też zostać osoba, która z własnej winy jest niewypłacalna, mowa tutaj na przykład o zaniedbaniach. Jeśli niewypłacalność rzeczywiście powstała nie z winy dłużnika, wtedy sąd może przychylić się do jego wniosku. Bardzo istotną sprawą jest także nieposiadanie problemów związanych z zadłużeniem w okresie ostatniej dekady (10 lat). Dłużnik, który chce ogłosić swoją upadłość może to jednak zrobić, jeśli zrobił to już w przeszłości ale dalej, aniżeli niż 10 lat wstecz.

Innym warunkiem, który musi spełnić konsument jest sytuacja, która nie zakłada iż w ciągu ostatnich 10 lat, konsument nie zrobił niczego, co w ocenie sądu można uznać za szkodliwe w stosunku do wierzycieli dłużnika. Jedną z takich rzeczy może być na przykład darowanie swojej nieruchomości komuś bliskiemu, co sprawi, że majątek konsumenta zostanie znacznie zmniejszony, a wierzycieli nie będą mogli go zlicytować.

Warto w przypadku chęci złożenia wniosku o upadłość konsumencką zasięgnąć porady prawnika. Jego doświadczenie przydatne zwłaszcza w sytuacji chęci zawarcia różnych ugód z wierzycielami dłużnika. Prawnik może również pomoc w ocenie aktualnej sytuacji konsumenta.