Różnice pomiędzy ISO 22000 a HACCP

Norma ISO 22000 stanowi pierwszą międzynarodową normę wprowadzającą ujednolicony i zharmonizowany na poziomie globalnym standard w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną żywności.

Opiera się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i systemie zarządzania jakością ISO 9001. ISO 22000 określa wymagania związane z:

 • systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, 
 • zarządzaniem zasobami, 
 • planowaniem i realizacją bezpiecznych wyrobów, 
 • odpowiedzialnością kierownictwa, 
 • weryfikacją i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

Do korzyści związanych z wdrożenia i certyfikacji normy ISO 202000 można zaliczyć: 

 • wzrost jakości wyrobów, 
 • wzrost zadowolenia klientów, 
 • optymalizację wykorzystania zasobów wewnętrznych, 
 • identyfikację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, 
 • sprawne opracowywanie i wdrażanie środków kontroli, 
 • spełnienie międzynarodowych wymagań prawnych, 
 • wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym. 

Gdzie stosowana jest norma ISO 22000?

Norma ISO 22000 stosowana jest przez: 

 • producentów płodów rolnych,
 • producentów pasz,
 • producentów produktów pierwotnych,
 • wytwórców środków żywnościowych,
 • operatorów transportu, takich jak firmy logistyczne i transportowe, 
 • firmy świadczące usługi magazynowania,
 • hurtownie,
 • sklepy i markety działające w strefie detalicznego zbytu produktów, 
 • restauracje, bary i firmy cateringowe działające w strefie usług żywieniowych, 
 • producentów maszyn i urządzeń,
 • producentów materiałów opakowaniowych,
 • producentów środków czystości,
 • producentów składników i substancji dodatkowych,
 • producentów pestycydów, nawozów, leków i środków dietetycznych,
 • organizacje świadczące usługi. 

Audyt i certyfikacja zgodnie z normą ISO 22000

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 22000 wystawiany jest na podstawie audytu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez akredytowaną niezależną jednostkę certyfikującą wcześniej wybraną przez firmę. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 22000 wystawiany jest na okres trzech lat. W tym czasie firma certyfikująca jest zobowiązana do prowadzenia nadzoru nad systemem w danej firmie przy pomocy okresowych audytów nadzoru mających na celu sprawdzenie przestrzegania wymagań normy. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości certyfikat może zostać zawieszony lub ograniczony. Przedsiębiorstwu może również grozić odmowa odnowy certyfikatu. Po upływie trzech lat od przyznania certyfikatu konieczne jest przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego lub wznowieniowego. 

 • HACCP 

HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, to narzędzie zarządzania bezpieczeństwem żywności pozwalające na eliminację zagrożeń występujących na różnych etapach produkcji i dystrybucji żywności. System ten opracowywany jest dla każdej firmy indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez nią działalności. Wdrożenie HACCP wiąże się z wieloma korzyściami, spośród których można wymienić przede wszystkim: 

 • spełnienie oczekiwań konsumentów, 
 • podniesienie jakości produktów, 
 • ulepszenie infrastruktury firmy, 
 • zmniejszenie strat i ilości błędów produkcyjnych, 
 • bardziej sprawne wykrywanie i usuwanie problemów, 
 • spełnienie wymagań prawa żywnościowego.

Gdzie stosowane jest HACCP?

Do stosowania HACCP zobligowane są następujące podmioty: 

 • firmy produkujące środki spożywcze,
 • producenci opakowań do kontaktu z żywnością,
 • magazyny i mroźnie żywności,
 • hurtownie spożywcze i importerzy żywności, 
 • restauracje, hotele i ośrodki spa, 
 • zakłady żywienia zbiorowego, 
 • bary, pizzerie i restauracje typu fast food, 
 • hipermarkety, delikatesy i sklepy spożywcze, 
 • zakłady utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego. 

Audyt i certyfikacja zgodnie z HACCP

Certyfikat zgodności z systemem HACCP wystawiany jest przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na okres trzech lat. Po upływie dwunastu, a następnie dwudziestu czterech miesięcy od wydania pierwotnego certyfikatu, jednostka certyfikująca jest zobowiązana do przeprowadzenia w danej firmie audytów nadzoru, mających na celu zapewnienie ciągłego rozwoju i zgodności z  System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Po upływie trzech lat wykonywany jest audyt recertyfikacji, którego pozytywny wynik zapewnia przyznanie certyfikatu na kolejnych trzydzieści sześć miesięcy. 

Podstawową różnicą między systemem HACCP a ISO 22000 jest fakt, iż wdrożenie HACCP jest obowiązkiem regulowanym prawnie, do którego muszą zastosować się wszelkie przedsiębiorstwa posiadające kontakt z żywnością, z kolei wdrożenie normy ISO 22000 jest dobrowolne i stanowi wyłącznie rekomendację. Warto również zauważyć, że ISO 22000 zawiera wyższe wymagania od  Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, przez co daje większą pewność uzyskania bezpieczeństwa żywności w firmie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.