Kiedy warto skorzystać z pomocy rewidenta ?

Część podmiotów jest zobligowana przez polskie prawo, by swoje sprawozdanie finansowe poddać analizie i opiniowaniu przez biegłego rewidenta. W takiej sytuacji musimy go zatrudnić. Jednak dla wielu firm i instytucji niezobowiązanych prawnie do zatrudnienia rewidenta taka współpraca może być niezwykle…

Audyt finansowy – czym jest?

Audyt finansowy to uproszczona nazwa badania, jakie wykonywane jest w sposób kompleksowy. Ma on za zadanie przedstawienie w sposób właściwy sytuacji majątkowej oraz finansowej danej jednostki. Tego typu badaniem zajmuje się biegły rewident, który jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie badania.…