Catering – ogólne zasady rozliczania

Rozliczanie przyjęć okolicznościowych polega na: – rozliczeniu osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności, – rozliczeniu finansowym pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą za wykonaną usługę. Najważniejsze – zaplanować logistycznie program cateringu przyjęcia Planując przebieg przyjęcia lub imprezy okolicznościowej została opracowana logistyka związana z…