Ogłoszenie upadłości – wyjaśniamy ten proces

W grudniu 2014 roku ówczesny rząd przyjął interesującą nowelizację ustawy, która powstała w lutym 2003 roku. Ustawa dotycząca prawa upadłościowego została bardziej zliberalizowana, co przyczyniło się do wzrostu liczby konsumentów, którzy – jako dłużnicy – postanowili ogłosić swoją niewypłacalność i…