Wdrożenie standardu ISO 50001 a redukcja kosztów stałych przedsiębiorstwa

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma wydatkami. Duża ich część to koszty stałe. Efektywne zarządzanie budżetem i ograniczenie wydatków można jednak wprowadzić bez cięć etatów. Jednym ze sposobów, który przynosi doskonałe rezultaty i generuje dodatkowe zyski, jest wdrożenie standardu ISO 5001.

ISO 50001 – czym jest i co oznacza?

ISO 50001 to międzynarodowy standard zarządzania energią. Zapisy normy mają służyć poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw bez względu na wielkość, specyfikę branży czy ilość produkcji. Norma ISO 5001 jest międzynarodowym standardem. W Polsce przyjęło się jej zapis jako PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią – wymagania i zalecenia użytkowania. Norma powstała, aby zastąpić EN 16001 głównie ze względów językowych i różnic w terminologii.

Norma ISO 50001

Co reguluje ISO 50001?

Międzynarodowy standard to powód do dumy dla wielu przedsiębiorstw, które chcą zredukować koszty stałe. Inteligentne i przemyślane zarządzanie energią to sposób, który może dotyczyć także organizacji bez względu na wielkość czy branżę. Wykorzystywanie energochłonnych maszyn nie pozwala na redukcję kosztów, a jedynie zwiększenie kosztów stałych przedsiębiorstwa. ISO 5001 reguluje standardy i normy, jakie powinny spełniać systemy zarządzania energią. Dzięki temu przedsiębiorstwa spełniające kryteria mogą prowadzić zrównoważony biznes i wpływać na poprawę produktywności używania energii. Regulacje ISO to zbiór zasad regulujących różne aspekty funkcjonowania firmy, które łączą się z wydajnością energetyczną.

Wdrożenie ISO 5001 – korzyści

Standard ISO 5001 ma przyczyniać się do poprawy sprawności systemu zarządzania energią. Jego celem jest polepszanie efektywności energetycznej. Wdrożenie ISO 5001 zapewnia przedsiębiorstwom zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temu łatwo ograniczyć koszty np. produkcji. Wysokie standardy, jakie stawia się przedsiębiorstwom starającym się o ISO 5001, mają wpływ nie tylko na budżet przedsiębiorstwa, ale także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska.

Standard ISO 5001 – koszty stałe w dół?

Kosztami stałymi określa się te wydatki, które firma ponosi niezależnie od wielkości produkcji. Jak wiadomo, nie zmieniają się one bez względu na ilość i jakość produkcji, ponieważ są ponoszone także przez firmy, które nie zajmują się produkcją. Koszty stałe to między innymi opłaty za czynsz czy koszty związane z opłaceniem strażników.

Niezależnie od rodzaju prowadzonego biznesu, największym wydatkiem dla przedsiębiorstw są opłaty za prąd.

Wysokie rachunki są związane z koniecznością opłacenia możliwości korzystania z maszyn, urządzeń czy dostępu do światła, które w wielu przedsiębiorstwach ze względów bezpieczeństwa są zapalone przez całą dobą. Wdrożenie standardu umożliwia redukcję kosztów stałych i oszczędność pieniędzy.

ISO 50001

Minimalizacja kosztów przedsiębiorstwa – 3 najlepsze sposoby

Efektywne zarządzanie energią to klucz do sukcesu nowoczesnych przedsiębiorstw. Szukania oszczędności nie warto zaczynać od obcinania pensji pracownikom. Warto znaleźć sposoby, które pozwolą na znaczne oszczędności, które przyniosą korzyści na wielu poziomach jednocześnie.

1. Wykonywanie audytów energetycznych

Regularne kontrole i sprawdzanie wydajności urządzeń działających w przedsiębiorstwie to solidna przewaga nad konkurencją. Dzięki wykonywaniu audytów energetycznych łatwo szybko zweryfikować problemy i wprowadzić zmiany.

2. Wdrożenie standardu ISO 5001

Jednym z najlepszych sposobów na redukcję kosztów stałych w przedsiębiorstwie jest wdrożenie standardu ISO 5001. Wraz z przeprowadzeniem audytu energetycznego i wdrożeniem standardu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa zgodnie z normą ISO 5001 firmy zyskują znaczące oszczędności.

3. Zaplanowanie strategii

Minimalizacja kosztów stałych przedsiębiorstwa jest możliwa m.in. poprzez kupowanie wydajnych, ale energooszczędnych urządzeń czy rozsądne i przemyślane zakupy maszyn. Redukcja wysokich kosztów wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa nie jest jednak łatwym zadaniem, dlatego muszą to być odpowiednio zaplanowane i zorganizowane czynności. Pewne jest jednak to, że zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja kosztów stałych przedsiębiorstwa może przynieść dodatkowy kapitał.