Lista kontrolna GlobalGAP – jakie wytyczne zawiera?

W ostatnich latach, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność, wzrosło również zainteresowanie standardami produkcji rolniczej. Standardy te określają wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji żywności. Dzisiaj skupimy się na jednym z takich standardów, jakim jest Global GAP – przedstawimy jego najważniejsze wytyczne oraz jego wpływ na żywność, środowisko i społeczeństwo.

Czym jest Global GAP?

Global GAP, czyli „Global Good Agricultural Practice” (Globalna Dobra Praktyka Rolnicza), to międzynarodowy standard certyfikacji produktów rolnych, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska naturalnego i dobrej praktyki rolniczej

Global GAP określa wymagania dotyczące produkcji, zarządzania i kontrolowania produktów rolnych od momentu ich uprawy do momentu sprzedaży. Są one oparte o zasady zrównoważenia jakości dobrej praktyki rolniczej. Jeśli firma spełnia wymagania należycie, wówczas otrzymuje certyfikat Global GAP, który jest znaczący dla eksporterów i importujących krajów pod kątem jakości i bezpieczeństwa produktów. 

Kto musi się podporządkować wytycznym tego standardu?

Global GAP jest standardem dobrowolnym, a to znaczy, że producenci żywności oraz dostawcy produktów rolnych sami decydują, czy chcą się podporządkować wytycznym standardu. Mimo to wiele firm i organizacji decyduje się na wdrożenie Global GAP ze względu na korzyści wynikające z certyfikacji. 

Warto też dodać, że mimo braku szczególnych nakazów wdrożenia, wiele dużych sieci handlowych, dystrybutorów i producentów szuka dostawców spełniających ten standard, gdyż wtedy są pewni, że firma zapewnia dużą jakość, a produkty żywnościowe są odpowiednio zabezpieczane. Dotyczy to zwłaszcza eksporterów produktów do Europy, USA i Azji, gdzie wymagania dotyczące żywności są bardzo wysokie. 

Jakiego rodzaju wytyczne znajdują się na liście kontrolnej Global GAP?

Lista kontrolna Global GAP zawiera pewne wytyczne dotyczące produkcji rolniczej w celu zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej produkcji żywności. Kluczowe dla certyfikacji wytyczne obejmują:

 • Zarządzanie gospodarstwem – wymagania dotyczące dokumentacji i zapewnienia, że działalność rolnicza jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Środowisko naturalne i krajobraz – wymaga od rolników, aby prowadzili działalność w sposób, który minimalizuje wpływ na środowisko naturalne i promuje zrównoważony rozwój.
 • Hodowlę zwierząt – wymagania dotyczące traktowania i opieki nad zwierzętami, a także wymogi dotyczące ich żywienia i hodowli.
 • Zarządzanie uprawami i ochroną roślin – wymaga od rolników, aby stosowali praktyki uprawy, które minimalizują wpływ na środowisko naturalne i zapewniają produktywność roślin (chodzi tu o używanie konkretnych nawozów i substancji chemicznych).
 • Bezpieczeństwo żywności – wymagania dotyczące kontroli jakości żywności, zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników i konsumentów oraz przestrzegania norm żywnościowych.
 • Socjalne warunki pracy – wymagania dotyczą zatrudnienia, wynagrodzenia, warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników.

Te wytyczne są następnie stosowane do konkretnych sektorów, takich jak produkcja owoców i warzyw, mięsa, mleka i jaj, a także do różnych systemów produkcji, w tym upraw polowych, szklarniowych, hydroponicznych i hodowli zwierząt. 

Ponadto lista kontrolna Global GAP jest stale aktualizowana, aby uwzględniać najnowsze wymagania i wyzwania dla producentów żywności, dlatego od niedawna pojawiają się również nowe wytyczne dotyczące zbioru i magazynowania zbiorów, ich transportu oraz zarządzania ryzykiem

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia standardu Global GAP?

Choć Global GAP nie jest oficjalnie wymagany na rynku, to wiele firm rolniczych decyduje się na jego wprowadzenie przez korzyści, jakie daje. A można do nich zaliczyć:

  • Zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, chemicznego i fizycznego produkowanej żywności 
  • Ulepszenie praktyk rolniczych zwiększających wydajność upraw i jakość produktów 
  • Zwiększenie dostępu do szerszych rynków i eliminacja konkurencyjności
  • Ochronę środowiska produkcji, w tym odpowiednie gospodarowanie wodą i glebą
 • Lepsze warunki pracy.
 • Zwiększenie zaufania konsumentów.
 • Polepszenie renomy firmy na tle międzynarodowym.

Jak więc widać, Global GAP poprzez swój międzynarodowy standard certyfikacji produktów rolnych zapewnia produkowanej żywności bezpieczeństwo, a firmie ochronę środowiska naturalnego i dobrą praktykę rolniczą. Wytyczne zawarte na liście kontrolnej standardu pozwalają zwiększyć jakość pracy, dzięki czemu dobrowolne zdecydowanie się na wprowadzenie standardu jest bardzo dobrze odbierane na rynku międzynarodowym i na pewno się opłaca. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.