Jak wygląda proces standaryzacji w przypadku organizacji nastawionych na działanie zgodnie z TISAX?

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji to temat rozmów między innymi specjalistów ds. bezpieczeństwa czy też osób zarządzających firmami. Organizacje, które są nastawione na działanie zgodne z TISAX, mogą liczyć na owocne relacje biznesowe, ale nie tylko. Jeśli interesuje Cię proces standaryzacji, przeczytaj nasz poradnik, w którym przedstawiamy krok po kroku jak wygląda proces standaryzacji TISAX.

Czym jest standard TISAX?

TISAX to skrót z języka angielskiego od Trusted Information Security Assessment Exchange, co można przetłumaczyć jako standard audytu bezpieczeństwa informacji. W branży motoryzacyjnej ochrona danych i dbanie o bezpieczeństwo informacji jest szczególnie ważne, ponieważ wiąże się z tzw. know-how organizacji. Standard ma na celu ochronę przetwarzanych danych i informacji i opiera się na międzynarodowych wymaganiach zaczerpniętych z norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002.

W jakiej branży stosuje się standard TISAX?

Uczestnikami TISAX mogą być różne organizacje, które działają w obrębie branży motoryzacyjnej i chcą mieć dostęp do informacji (możliwość wykonania audytu) lub dostarczać informacje (możliwość dostarczania wyników z audytu). Przede wszystkim w grupie uczestników TISAX są:

  • producenci samochodów,
  • producenci części samochodowych,
  • producenci i dostawcy surowców,
  • dostawcy usług,
  • podmioty współpracujące w branżą motoryzacyjną,
  • instytuty badawcze,
  • kontrahenci.

Jak wygląda ścieżka standaryzacji?

Proces standaryzacji TISAX w przedsiębiorstwach zwykle wygląda podobnie. Główne cele, jakie stawia sobie organizacja to przede wszystkim rzetelna samoocena, wykonanie audytu i dostosowanie się do wysokich wymogów, a także wyników przeprowadzonej analizy i wyciągniętych wniosków. 

Trzeba jednak podkreślić, że TISAX obecnie jest standardem, o który można się starać dobrowolnie. Co to oznacza? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że przechodząc przez proces standaryzacji organizacja może się wycofać na każdym etapie. Przystąpienie do TISAX nie jest zobowiązaniem po stronie uczestnika, a ścieżka procesu standaryzacji to kilka kroków. Jak wygląda?

Krok 1. Ocena

Pierwszy krok w procesie standaryzacji TISAX należy do uczestnika. Jest to uzupełnienie arkusza VDA i odpowiedzenie na pytania kontrolne. Jest to potrzebne, ponieważ każda organizacja ma swoje know-how, co oznacza, że praca i podejmowane decyzje mogą się diametralnie różnić w zależności od osób zarządzających, umiejętności pracowników itd. Ocena dojrzałości organizacji jest niezbędna do tego, aby określić poziom bezpieczeństwa informacji w danym przedsiębiorstwie.

Krok 2. Rejestracja

Kolejną czynnością po stronie uczestnika TISAX jest dopełnienie wymogów formalnych. Konieczne jest zarejestrowanie organizacji na platformie wymiany informacji ENX. W ten sposób przydzielony zostaje unikalny numer ID (identyfikator) uczestnika procesu standaryzacji.

Krok 3. Audyt

W procesie standaryzacji nie może zabraknąć wykonania profesjonalnego audytu. W tym kroku kluczowy jest wybór podmiotu, który ten audyt przeprowadzi. Audyty bezpieczeństwa informacji warto powierzyć doświadczonym specjalistom znajdującym się na liście akredytowanych podmiotów. Może się zdarzyć, że zatrudnieni audytorzy zaproponują różne metody przeprowadzania audytu w organizacji. Należy wybrać tę najbardziej dogodną.

Krok 4. Raport

Po wykonaniu audytu organizacja otrzymuje od danej jednostki raport wraz z rekomendacjami działań korygujących i zapobiegawczych. Po zakończeniu audytu powinny zostać przedstawione pomysły na podniesienie jakości bezpieczeństwa, które można wdrożyć i które organizacja powinna podjąć.

Krok 5. Korekcja

Realizacja planu doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji powinna przebiegać zgodnie z ustaleniami z jednostką audytującą i w oparciu o przedstawiony raport. Co więcej, podmiot audytujący powinien potwierdzić realizację działań korygujących przez organizację.

Krok 6. Klasyfikacja

Ostatnim krokiem w procesie standaryzacji TISAX jest sklasyfikowanie organizacji. Jest to jednak możliwe dopiero po zrealizowaniu planu działań wynikających z raportu końcowego. Zostaje on umieszczony na dedykowanej platformie ENX razem z informacją o osiągniętym poziomie bezpieczeństwa informacji, jaki spełnia dana organizacja.

Dlaczego warto działać w zgodzie z TISAX?

Zalet uczestniczenia w TISAX jest wiele. Wśród wielu z nich można wymienić chociażby szansę na budowanie trwałych i stabilnych relacji biznesowych np. z dostawcami, a także możliwość poszerzania kręgu kontaktów biznesowych. Co więcej, dzięki standaryzacji TISAX dba się o wysoki poziom bezpieczeństwa informacji i tworzy przejrzyste zasady współpracy, jak i konkurencji. Ma to niebagatelny wpływ zarówno na działania związane z zarządzaniem marką i portfelem klienta, jak i z punktu widzenia zarządzania łańcuchem dostaw. 

Program do wystawiania faktur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.