Księgowość – szkolenia

Problemy podczas prowadzenia rachunkowości w małym lub dużym przedsiębiorstwie, trudności z wypełnieniem zeznania podatkowego, a w końcu dość skomplikowane prowadzenie zwykłego domowego budżetu – te wszystkie zadania, jakimi głównie zajmują się księgowi. Bo wbrew pozorom, każdy z nas na co dzień jest księgowym, nawet jeżeli nie ma świadomości tego faktu.

Profesjonalne szkolenia księgowe

Chcąc dobrze zająć się finansami domowymi wystarczy jedynie wnikliwa analiza wszystkich możliwych przychodów i wydatków, a następnie racjonalne gospodarowanie majątkiem będącym w naszym posiadaniu. Każdy ma na to swój własny sposób i każdy stara się to robić tak, aby ogólny bilans zawsze był dodatni, jednak znając dzisiejsze, trudne realia, nikogo nie dziwi, że nie zawsze się to udaje.

Z bardziej skomplikowaną rachunkowością niż ta domowa, mamy do czynienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Tam pojawiają się comiesięcznie całe tomy faktur, rachunków i innych dokumentów, które profesjonalnie wyszkolony księgowy musi wystawić, uporządkować i zarchiwizować, a także, coraz częściej, wprowadzić do ogólnego systemu komputerowego. Wszystko to należy wykonać w taki sposób, aby w przyszłości bez najmniejszych problemów można było je znaleźć oraz aby każdy następny księgowy, który będzie miał w nie wgląd, zrozumiał je.

Ta, na pozór niemęcząca praca umysłowa, wymaga wielkiej cierpliwości, dobrej organizacji, jak również dokładności, opanowania i skrupulatności. Trzeba także dobrze orientować się w obowiązującym prawie podatkowym, administracyjnym i wszystkimi pozostałymi, które dotyczą danej firmy – twierdzi firma Meritum, która świadczy usługi księgowo-rachunkowe od ponad 20 lat.

Źródło >> www.meritumksiegowa.pl

Dlatego też, aby uzyskać odpowiednie kompetencje i umiejętności, wszyscy księgowi, którzy zajmują wyższe stanowiska, tak często są wysyłani na różnego rodzaju kursy doszkalające. Ich praca jest niezmiernie ważna, więc powinni oni znać nie tylko niezbędne podstawy księgowości, ale również operować znacznie bardziej zaawansowanymi pojęciami i umiejętnościami. Dzięki takim szkoleniom zdobywają oni wiedzę z zakresu księgowości ogólnej, aktualizują informacje dotyczące strony prawnej rachunkowości, a także zapoznają się z nowoczesnymi programami komputerowymi, które mogą okazać się niezmiernie pomoce podczas wykonywania codziennych czynności w pracy. Mogą one w znacznym stopniu skrócić czas wykonywania poszczególnych operacji, przyspieszyć wszelkie rozliczenia i uprościć niektóre zadania.

Podstawy księgowości komputerowej

Osoby, które lubią liczyć bardzo często wybierają ścieżkę kariery, która związana jest z ekonomią, księgowością i rachunkowością.  Wiedzę z tej branży można zdobyć podczas nauki w szkole średniej o profilu ekonomicznym oraz na studiach wyższych. Absolwenci posiadają teoretyczne podstawy, które mogą wykorzystać w praktyce. Jednak tak naprawdę, prawdziwe umiejętności zdobywa się w pracy.

Księgowe i pracownicy biur rachunkowych muszą mieć opanowane podstawy, ale muszą również swobodnie poruszać się w świecie informatyki, gdyż w obecnych czasach większość obliczeń wykonuje się przy użyciu komputera.

Dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, organizowane są kursy podstaw księgowości komputerowej, podczas których uczestnicy szkolenia zostają zapoznani m.in. z formami prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczestniczą w zajęciach dotyczących podatku VAT (rejestracja i wystawianie faktur, zasady rozliczeń i składanie raportów).

rozliczanie-ksiegowe

Kursanci będą mogli w praktyce zobaczyć, jak wygląda zarządzanie małą firmą i spróbować  poprowadzić księgowość zakładu przy użyciu programu komputerowego.

W programie kursu podstaw księgowości komputerowej słuchacze uczą się obsługiwać również inne programy z zakresu rachunkowości, wśród których wymienić można programy: Płatnik (zarejestrowanie i wyrejestrowanie firmy, likwidacja danych, zgłaszanie ubezpieczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) czy Symfonia – Finanse i Księgowość (rachunki zysków i strat, bilanse, zestawienia, rejestry, ewidencja operacji gospodarczych).

Po ukończeniu kursu podstaw księgowości komputerowej, kursanci są przygotowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych i wykonywania wielu operacji księgowych przy użyciu programów komputerowych. Wiedzą, jak prowadzić księgi przychodów i rozchodów w oparciu o księgę komputerową oraz jak sporządzać listy płac czy dokumenty rozliczeniowe.
Osoby, które zainteresowane są pracą w rachunkowości czy księgowości muszą liczyć się z tym, że bez odpowiednich kwalifikacji znalezienie pracy będzie bardzo trudne.

Jeśli ktoś decyduje się na kurs podstaw księgowości komputerowej to powinien również odbyć szkolenie na księgowego, które będzie uzupełnieniem zdobytej wiedzy. Dobrze przygotowany kandydat może liczyć na ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Specjalista podatkowy w zakresie podatku VAT, CIT, PIT

Zagadnienia związane z podatkami wymagają dogłębnej wiedzy teoretycznej popartej odpowiednim doświadczeniem praktycznym. Pracownicy księgowości wszystkich firm muszą poszerzać swoje wiadomości i na bieżąco uzupełniać kompetencje, gdyż przepisy prawne bardzo szybko ulegają zmianom, zaś obracanie dużymi sumami pieniędzy jest bardzo odpowiedzialne.

Dla osób, które zawodowo zajmują się prawnopodatkową obsługą firm i przedsiębiorstw (kandydatów na doradców podatkowych, obecnych doradców podatkowych czy księgowych) oraz wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu podatków, organizowane są kursy specjalisty podatkowego w zakresie podatku VAT, CIT, PIT.

Celem takiego szkolenia jest nabycie umiejętności rozwiązywania nawet najbardziej zawiłych problemów podatkowych. Aby móc znaleźć wyjście z najtrudniejszej sytuacji, należy z jednej strony posiadać szeroką wiedzę, która pozwala na całościowy ogląd sprawy, zaś z drugiej znać związki pomiędzy poszczególnymi aspektami podatków.

Uczestnicy kursu podczas kilkudziesięciu godzin zajęć praktycznych i teoretycznych zostają zaznajomieni z genezą najważniejszych konstrukcji podatkowych oraz mechanizmami funkcjonowania instytucji podatkowych. Dzięki szkoleniu pracownicy mogą uporządkować i uzupełnić wiedzę dotyczącą podatków PIT, CIT i VAT.

W programie kursu ujęte zostały tematy dotyczące m.in. podatków od towarów i usług (VAT – jego geneza i zasady funkcjonowania), czynności podlegających opodatkowaniu, zagadnień związanych z płatnikami VAT, obowiązujących ulg czy podatków dochodowych (od osób prawnych i fizycznych – podatki PIT i CIT).

Kurs specjalisty podatkowego w zakresie podatku VAT, CIT i PIT kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik potwierdza zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w działach księgowości i rachunkowości. Osoby, które chcą jeszcze lepiej przygotować się do pracy mogą również pójść na kurs, podczas którego poznają programy komputerowe dla księgowych. Są to narzędzia ułatwiające i usprawniające pracę, a ich znajomość zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej posady.