Jak wygląda sprawa z dotacjami z Unii?

Zasady działania funduszy europejskich stale się zmieniają. Odkąd Polska znalazła się w kręgu państw Unii Europejskiej, zwiększyły się możliwości wielu przedsiębiorców, osób mających fundacje charytatywne oraz tych osób, które zajmują się wieloma różnymi projektami.
O dotacje, czyli dodatkowe fundusze, jakie można pozyskać z Unii, tak naprawdę może starać się każdy z nas. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest rzetelny plan, przygotowane projekty oraz cel.

Bardzo istotne jest ustalenie odpowiedniego budżetu. W latach 2014 – 2020, budżet państwa na dotacje wynosiło ok. 82,5 miliardy Euro. Kwota ta jest o wiele wyższa, niż w poprzednich latach. Cała suma, dotacji zostaje podzielona na programy operacyjne – krajowe oraz regionalne. Informacje o pełnych kwotach są przedstawiane również w mediach, przez co wszy czy obywatele Polski mogą dowiedzieć się, jaki jest cel, struktura oraz zasady działania przyznawania dotacji.

Cel dotacji z Unii

Budżet unijny  został stworzony po to, by umożliwić dofinansowanie wielu działań. Wspólnym celem osób, które zajmują się przyznawaniem dotacji oraz tych, które składają o nie wnioski, jest polepszenie działania Unii oraz umocnienie jej pozycji. Cała Unia Europejska posiada jeden wspólny budżet, którym łatwiej jest dysponować.

Pieniądze, jakie znajdują się w budżecie Unii, pochodzą od wszystkich państw członkowskich. Wysokość budżetu, jaki trzeba przeznaczyć do Unii, jest adekwatny do stanu gospodarki i finansów danego państwa. To, jaką kwotą dysponuje Unia, w dużej mierze zależy od planów finansowych, jakie są dokonywane z wyprzedzeniem na kilka lat.

dotacje unijne szczecin

Fundusze Europejskie i ich rodzaje

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusz Spójności
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Istnieje wiele nowych programów, które stanowią dodatkowe projekty w ramach przyznawania dotacji z Unii Europejskiej. Jak jednak wygląda sam proces starania się o dotacje i przyznawanie ich? I co najważniejsze – kto może je uzyskać?

Składanie i rozpatrywanie wniosków

Pierwszym krokiem, aby pozyskać dotację unijną, jest co prawda przygotowanie odpowiedniego wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że najczęściej, wnioski składają przedsiębiorcy i właściciele firm. Niekiedy zdarza się, że o dotacje występują również absolwenci uczelni wyższych, którzy na swoim koncie mają wiele sukcesów i osiągnięć.
Osoby, które mogą starać się o dofinansowanie z funduszy Unii, powinny przygotować specjalne wnioski. Projekty wniosków często zleca się zewnętrznej firmie, które pomagają w dostarczeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, a także w spełnieniu wszystkich kryteriów wyznaczone przez Unię Europejską. Jednak w zdarzają się przypadki, w których każdy przedsiębiorca może sporządzić taki wniosek samodzielnie.
Warto dodać, że liczba wniosków, jaka składana jest do Parlamentu Unii, wcale nie jest aż taka duża. Dzięki temu, zwiększają się szanse na otrzymanie dotacji akurat przez nas.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się na zasadzie sprawdzenia zgodności wszystkich informacji i propozycji od danego przedsiębiorcy składającego wniosek. Projekt musi być realny, tak samo jak kwota dotacji.
Dofinansowanie dla dużych i mniejszych firm, to proces, który może wspomóc rozwój danej firmy. Aby uzyskać szansę na dofinansowanie, konieczne jest przedstawienie naszych pomysłów w projekcie w jak najlepszy sposób.
Cel, jaki powinien towarzyszyć danemu projektowi, powinien współgrać z ideą Unii Europejskiej. W momencie, gdy otrzymamy dofinansowanie, możemy podjąć działania na rzecz rozwoju naszej firmy lub konkretnej działalności.